TÜRKİYE GENELİ

KORONA VİRÜS VERİLERİ

VAKA: 0
AKTİF VAKA: 0
ÖLÜM: 0
İYİLEŞME: 0

TÜRKİYE VE DÜNYA ÜZERİNDE KORONA VİRÜS VERİLERİ İÇİN

Ana Sayfa Yazarlar 31.03.2019 217 Görüntüleme
TARAFLARIN BAKIŞIYLA LOZAN

TARAFLARIN BAKIŞIYLA LOZAN

Ahmet ÖZDEMİR
Lozan Antlaşması sık sık tartışma konusu yapılıyor. Bir kesim insanların Sevr’le karşılaşma yaptığını, bir kesimin de anlaşılmış bir tarafı bulunmayan ve bir temenniden ibaret bulunan Misak-ı Milli ile kıyaslama yaptığını görüyoruz. Kimileri de Lozan’ı, mimarına siyasi öç malzemesi yaptığını saptıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Lozan Barış Antlaşması’nın yürürlüğe girişinin doksanıncı yıldönümünde “Taraflarının Bakışıyla Lozan” adlı bir sempozyum düzenledi. Sempozyum, 9-10 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
Lozan Barış Antlaşması’na taraf ülkeler arasında tartışma konusu olan ve sonradan tadil edilen belli başlı meselelerin ele alındığı sempozyum “Boğazlar”, “Batı Trakya”, “Hatay-Musul”, “Ekonomi/Hukuk” ve “Komşularda Lozan Algısı” konu başlıkları altında beş oturum halinde yapıldı.
Lozan ne anlama geliyor? Türk Ocakları İstanbul Şubesi, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, “Tarafların Bakışıyla Lozan” adını taşıyan Sempozyum’un bildirileri kitap halinde yayınlandı.
Sempozyumun Düzenleme Kurulu’nda görev alan bilim adamları şunlardı: Prof. Dr. Cezmi Eraslan (Başkan), Dr. Cezmi Bayram, (Türk Ocakları İstanbul, Şubesi Başkanı), Yrd. Doç. Dr. Savaş Açıkkaya, Dr. Nilüfer Erdem, Dr. Ali Şahin.
Kitabın editörlüğünü; Prof. Dr. Cezmi Eraslan, Dr. Cezmi Bayram, Yrd. Doç. Dr. Savaş Açıkkaya, Dr. Nilüfer Erdem yaptılar.
Lozan Barış Konferansı ve Antlaşması’nın türlü yönlerini ele alan beş oturumda on beş bildiri sunulup tartışıldı. Kitabın önsöz yazısında Dr. Cezmi Bayram, Lozan Antlaşması’nın yetersiz kalan yanlarına rağmen, milli mücadelenin ardında son Haçlı Seferini de neticesiz bırakan bir antlaşma olduğunu belirtmiş.
Sempozyumunun başkanlığını yapan Prof. Dr. Cezmi Eraslan, misak-ı milli mukayesesi ve mübadele sorunlarına değinen konuşmasında şu görüşünün altını da çizmiş:
“…. 90 yılını idrak ettiğimiz Lozan Anlaşması Osmanlı Devleti’nin insani unsurları, siyasi ve sosyal problemleri ve dönenim şartlarına göre başarılı için bir sonuçtur. Türkiye Cumhuriyeti için ise siyasi, sosyal coğrafi bir toplum ve devlet için bütün yönleri ile taze bir başlangıç olmuştur.”
Öte yandan Dr. Cezmi Bayram da açış konuşmasında, “Lozan Antlaşması. Türk Devleti açısından son derece önemlidir. Yaygın kullanılan ifadesiyle kurucu antlaşmadır. …. Lozan Antlaşması Osmanlı Devleti’nin değil, Milli Mücadele’nin ve onun gazi meclisinin antlaşmasıdır,” demiş.
Selanik Üniversitesi’nden Associate Professor Spyridon Sfetas’ın Yirminci Yüzyıldaki Türk-Yunan İlişkilerinin Işığında Lozan Antlaşmasının Mirası: Yunanistan’daki Lozan Antlaşması Algılamaları konulu bildirisinde önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün sözlerine yer vermiş. Lozan’ın 87. Yıldönümünde Gül şöyle diyor: “Lozan Barış Antlaşması, Türkiye’ye Birinci Dünya Savaşı’nın mağlubu gözüyle bakanlara karşı ve dönemin tüm olumsuz koşullarına rağmen kazandığımız bir diplomasi zaferidir. Bu Antlaşma ile atılan temel üzerinde, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan modern Türkiye Cumhuriyeti yükselmiştir. Lozan Barışı’nın arka planında aziz milletimizin canıyla, kanıyla, emeğiyle ve kararlılığıyla fedakârca zafere taşıdığı milli kurtuluş mücadelemiz bulunmaktadır….”
Tarafların Bakışıyla Lozan Uluslararası Sempozyumu Bildirileri kitabı Cumhuriyet Dönemi Türk tarihi araştırmaları için önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

Yazar Hakkında

Adı Soyadı:

Mesleği:


İlginizi çekebilir

KÖŞEYE SIKIŞTIK

KÖŞEYE SIKIŞTIK

Tema Tasarım |