TÜRKİYE GENELİ

KORONA VİRÜS VERİLERİ

VAKA: 0
AKTİF VAKA: 0
ÖLÜM: 0
İYİLEŞME: 0

TÜRKİYE VE DÜNYA ÜZERİNDE KORONA VİRÜS VERİLERİ İÇİN

Ana Sayfa Gündem, Sİyaset 2 Aralık 2018

CHP: ‘Asgari Ücret’ 2 bin 200 TL Olmalı

CHP tarafından hazırlanan teklif, asgari ücretin 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 2 bin 200 TL…

CHP, 2019 yılı asgari ücret tespiti için yapılacak görüşmeler başlamadan kısa bir süre önce TBMM Başkanlığı’na bir kanun teklifi sundu.

CHP tarafından hazırlanan teklif, asgari ücretin 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 2 bin 200 TL olmasını, bu ücretin TÜİK tarafından hazırlanarak yayımlanacak Ücretliler Geçinme Endeksi’ndeki artış oranları ile milli gelirdeki artış oranları doğrultusunda artırılmasını öngörüyor. Teklifle, asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün de kaldırılması amaçlanıyor.

CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından hazırlanarak TBMM Başkanlığı’na sunulan 27 maddelik Asgari Ücret Kanunu Teklifi, asgari ücretin tespiti, uygulanması ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kuruluş görev, yetki ve sorumluluğuna ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Teklif, günlük brüt asgari ücretin 1 Ocak 2019 itibariyle 87,05 TL olarak uygulanmasını öngörüyor. Teklifte, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ya da görevlendireceği bir temsilcinin başkanlık yapması, komisyonda ise Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, TÜİK Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı temsilen birer görevli ile en çok üyeye sahip üç işçi konfederasyonu tarafından seçilecek birer temsilci, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun seçeceği üç temsilci ile YÖK tarafından farklı üniversitelerden görevlendirilecek üç öğretim üyesinin bulunması amaçlanıyor. Teklif, asgari ücreti işçiye ödemeyen veya eksik ödeyen işverene idari para cezası verilmesini de içeriyor. Teklifin gerekçesinde, şunlar kaydedildi:

İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR ÜCRET
“Yurttaşlarımızın adil ve elverişli koşullarda, insanca yaşama olanağı sağlayacak bir ücret karşılığında çalışması anayasal bir zorunluluk olduğu kadar sosyal devletin de gereğidir. Çalışan insanın onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmesini sağlayacak düzeyde ücret alması ve asgari ücretin bu ilke doğrultusunda belirlenmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Türkiye’de anayasal güvenceye kavuşturulan asgari ücret hususunda ayrı bir kanuni düzenleme yapılmamış, sadece 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesinde asgari ücretin amacı işçilerin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi olarak belirtilmiş ve asgari ücretin de Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleneceği vurgulanmıştır. Ülkemizde asgari ücret ile çalışan sayısı oldukça yüksek düzeydedir. Sosyal Güvenlik Kurumu 2016 yılı İstatistik Yıllığı verilerine göre Türkiye’de asgari ücretle çalışan işçi sayısı 5 milyon 640 bin 940 kişidir. Bu rakamlara kayıtdışı ekonomide çalışan işçiler dahil değildir. Kayıtdışı istihdam oranı TÜİK verilerine göre % 34’tür. Bu nedenle bu rakamın 8 milyona yakın olduğunu da söylemek mümkündür. Bu çerçevede yaklaşık 8 milyon çalışanın geçimini sağlayan asgari ücretin belirlenmesi süreci ne yazık ki uluslararası sözleşmelere ve Anayasa’da tanımlanan çalışma hakkına aykırı olduğu gibi hakkaniyetli ve adaletli de değildir.

ASGARİ GIDA İHTİYACINI KARŞILAMAKTAN BİLE UZAK
Mevcut asgari ücret ne yazık ki, bir geçim ücreti olmaktan çıkmıştır. Hali hazırdaki 2 bin 029,50 TL brüt asgari ücretten net 1,603.12 TL ele geçmektedir ve asgari ücret 4 kişilik bir ailenin asgari gıda ihtiyacını bile karşılamaktan uzaklaşmıştır. Bu çerçevede bu ücretin en azından geçimlik ücret seviyesine çıkarılması gerekmektedir. Dünyada asgari ücret uygulanan ülkelerde asgari ücretliler birçok mekanizma ile ayrıca korunmaktadırlar. Aile ve çocuk yardımları, işsizlik sigortası, negatif gelir vergisi ve gelir vergisi kredileri bu uygulamaların başında gelmektedir. Türkiye’de ise asgari ücretlilerin korunduğu herhangi bir sistem bulunmamaktadır.

VERGİ YÜKÜNÜN KALDIRILMASI AMAÇLANIYOR
Asgari ücret üzerindeki vergi yükü net geliri azaltmakta ve dolaylı olarak da işverenlerin maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Kanun teklifi ile işçi ve ailesinin asgari geçimini sağlayacak asgari ücretin 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere net asgari ücretin aylık 2,200 TL olması ve bu ücretin TÜİK tarafından hazırlanarak yayımlanacak Ücretliler Geçinme Endeksindeki artış oranları ile milli gelirdeki artış oranları doğrultusunda arttırılması öngörülmüştür. Yine teklif ile çalışanın insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmesini sağlayacak düzeyde ücret alması ilkesinden hareketle asgari ücret üzerindeki vergi yükünün de kaldırılması amaçlanmaktadır.”

medyaspot

İlginizi çekebilir

15 Dakikada Coronavirüs Testi

15 Dakikada Coronavirüs Testi

Tema Tasarım |